Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Về thăm làng có nhiều trẻ bị teo cơ delta Yên Bồ, xã Vật Lại, Sơn Tây

Cháu nội ông Chu Văn Trọng, trưởng thôn Yên BồChuyên gia kỹ thuật,của Maivietbio là một TS. BS chuyên khoa Vi sinh Miễn dịch và một nhà tài trợ chung tay đóng góp cho một nghiên cứu dài hơi "Nghiên cứu nguyên nhân teo cơ delta ở trẻ em Việt Nam phát hiện được từ 2005-2008".

Đầu năm, ngày 21 tháng 2 năm 2009, tình nguyện viên Bác sĩ của Maivietbio đã lên đường thực hiện một mục tiêu trong nghiên cứu khó khăn này: "Nghiên cứu yếu tố huyết thống (mối quan hệ họ hàng) ở trẻ bị mắc teo cơ delta tại xã Vật Lại, Hà Tây".
_________