Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Sang xuân


Đêm
mùi hương xưa thoáng đưa bay về

Đêm
Vẳng nghe khúc nhạc xuân yến oanh
Đùa gió lùa đưa cành liễu lay bên thềm
Gió hôn làn môi ấm
Mùi xuân chứa chan
Đông tàn
Đón mùa xuân sang

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Hoa vàng mấy độ...

\

Vàng hoa mấy độ hoa vàng
Thuở còn cắp sách nắng vàng thay hoa

Thu vàng mấy độ đơm hoa
Hài sen gót ngọc ai đưa bến vàng
Bên song mấy độ trăng vàng
Con thơ bóng nhỏ võ vàng mùa hoa
Đợi thuyền bến đợi mùa hoa
Nhân duyên có hỏi được chăng hoa vàng
Mấy độ duyên kiếp lỡ làng
Hữu duyên mấy độ hoa vàng sang xuân

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014