Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Câu chuyện 17 tháng 2 năm 1979


Con gái Tổ 5, Lớp A, ĐHY Huế 1978-1984Năm ấy học năm thứ nhất Đại học Y Huế. 

Nhóm bạn thân có 3 cô : Hồng Nhung, Minh Khoa, Lệ Thanh.

Các trường Đại học Huế có truyền thống yêu nước, nhân văn được thể hiện mạnh mẽ trên diễn đàn Văn Nghệ. Ngày ấy, các bái hát về Biên Giới phía Bắc đã xuất hiện rất nhanh. Lúc ấy mình còn nhớ rằng khả năng sẽ có một số sinh viên y lên đường ra biên giới làm nhiệm vụ y tế.

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Hoa vàng mấy độ...Vàng hoa my đ hoa vàng
Thu
còn cp sách nng vàng thay hoa

Thu vàng mấy độ đơm hoa
Hài sen gót ngọc ai đưa bến vàng
Bên song mấy độ trăng vàng
Con thơ bóng nhỏ võ vàng mùa hoa
Đợi thuyền bến đợi mùa hoa
Nhân duyên có hỏi được chăng hoa vàng
Mấy độ duyên kiếp lỡ làng
Hữu duyên mấy độ hoa vàng sang xuân


Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Làm một việc gì đó đầu năm mới ta
Thế rồi, mọi thứ cũng đến như nó sẽ đến.

Sáng ra mở cửa, bông hoa gấc đã nở. Cây gấc chỉ mới trồng quãng 2 tháng. Mới tuần trước săm soi thấy trên một dây gấc mập mạp có hai cái nụ, một đưc một cái nhú lên từ nách lá, hôm nay đã nở cái nụ đực. Vui quá. Đẹp thật. Thường thì hoa gấc màu trắng ngà nhưng bông hoa này lại màu vàng rõ xinh. Bắc ghế lên nghiêng ngó chụp đủ kiểu.