Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Huế có phải cũng là Việt Nam với đồng nghiệp Y KHOA HUẾ 1978-84 không?H.  và đồngnghiệp Y KHOA HUẾ 1978-84  thân mến,

Cách nay quãng 2,3 tuần, bạn đã nói bạn tin tưởng rằng chúng- bọn Tàu bành trướng xâm lược sẽ phải rút đi, còn cộng đồng quốc tế, còn quyền lợi nhiều bên...

Nay cái lo tràn ngập trong lòng mình mà mình nói với bạn lúc ấy đó nó đã đến quá nhanh.