Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Nhặt nhạnh Sài Gòn phố mới


Thảo Điền quận 2 Sài Gòn là "Sài Gòn Mới" mọc lên từ sau lệnh cấm vận Việt Nam được bãi bỏ.

Hơn 20 năm trước, là vùng đất sình lầy toàn nhà vườn của nông dân và lúp xúp dân ngụ cư. Nay, Thảo Điền vùng ven sông là đất ở có rất nhiều điều hay.