Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Về trường hợp BOB KERREY - Nguyên Ngọc


Nguyên Ngọc
Mình thật sự quan tâm đến giáo dục và rất kỳ vọng vào FUV. Ít nhất là bước đầu tiên.

Mấy ngày nay mình tự hỏi mãi về ông ta : Bob Kerrey.

Mình từng ngưỡng mộ bà Tôn Nữ Thị Ninh, khi đọc bài của bà "Lẽ nào nước Mỹ không còn ai ngoài Bob Kerrey?" làm mình băn khoăn... Nhưng mình cảm giác có gì đấy không ổn về ý kiến phủ định của bà. Mình không có khả năng nhận định vấn đề lớn này nhưng trực giác mách bảo mình phải tìm hiểu ông những bài viết về ông Bob Kerrey.