Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Bạn

Có những người bạn của mình có lộ trình "đặc biệt" trong cuộc đời. Bạn có thể hoạch định, tính toán đường đi nước bước cho từng việc, chọn người yêu thương, hợp tác, định hướng cho cuộc đời của con cái... Mình không hiểu đấy là gì, là "số mệnh" có phải không.
Mình không định liệu được việc gì cho cuộc đời của chính mình hay bất cứ ai. Mình cũng không khát khao ước ao làm như thế. Lúc nào mình cũng như trong vai một khán giả, một quan sát viên, một lữ hành mà đích đến là vô định.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét