Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Nói với bạn hữu

Nghiên cứu "Chim xệ cánh" Vật Lại Ba Vì, Hà Tây tháng 9/ 2009Một người bạn lâu năm, thân thiết nói rằng " thôi đừng để ý đến xã hội nữa...". Cách nay 14 năm, có anh bạn đồng nghiệp cũng khuyên thế này " tôi phải hy sinh mình - bán mình - vì gia đình", tôi nhìn you, nghĩ về mình 10 năm trước, you giống như tôi..."

Các "Lều khoa học"


Một lần, trong môt cuộc họp (gặp gỡ, trao đổi) với một số vị quan chức cao cấp về việc đề suất chính sách khoa học kỹ thuật... có nghe một vị bộ trưởng nói đại ý là: chúng tôi hay nói vui nhận mình là các "Lều khoa học" mà chưa được là các "Nhà khoa học"...

Chữ BUỒNKhi mới ra trường đi làm, chẳng bao lâu nhận ra không giống mình đã học. Dù chịu khó, làm đúng làm tốt thì vẫn là sao "buồn thế".