Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Gandharva - Càn Thát Bà, các vị tiên Âm Nhạc

Johann Strauss, Vienne, Áo

Thỉnh thoảng lại có cơ hội đến Nhạc Viện hay Nhà Hát TP của Sài Gòn tp. Hồ Chí Minh để nghe, xem hòa nhạc.
Mỗi dịp đi là một dịp "Dọn Mình".
Buông mọi lo toan, công việc, vui chơi, tụ tập.
Đến cả trang phục đời thường cũng buông.
Quên luôn cả buồn vui

Dọn mình là như thế