Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Thôi mùa qua rồi...


Thôi mùa qua rồi
mùa yêu thương
bao vấn vương
Tháng năm như nhòa lệ
đẫm mi
Giọt thầm hòa trong làn bụi kia khô nắng
mặn đắng bờ môi quên nét cười