Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Phấn đấu
Mình gặp lại anh bạn thời phổ thông cấp 3 sau mấy chục năm.
Anh ta thật thú vị.
Duy có 1 điều là anh bạn hay nhắc đến từ "phấn đấu".

Về nhà mình tra từ điển tiếng Việt, tìm từ tương đương. Rồi mình tra từ điển tiếng Anh.
Tiếng Việt thì từ "phấn đấu" tương đương với "cố gắng", "nỗ lực", "cố gắng bền bỉ"...
Tiếng Anh thì có phần tách bạch rạch ròi.

Thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2015

Nhặt nhạnh Sài Gòn phố mới


Thảo Điền quận 2 Sài Gòn là "Sài Gòn Mới" mọc lên từ sau lệnh cấm vận Việt Nam được bãi bỏ.

Hơn 20 năm trước, là vùng đất sình lầy toàn nhà vườn của nông dân và lúp xúp dân ngụ cư. Nay, Thảo Điền vùng ven sông là đất ở có rất nhiều điều hay.

Thứ Tư, ngày 19 tháng 8 năm 2015

Phật giáo và chính trị

(Tạm dịch)

Đức Phật đã vượt ra ngoài tất cả các vấn đề thế tục, nhưng vẫn đưa ra lời khuyên đúng đắn về chính quyền (cho đến nay).

Đức Phật đến từ một giai cấp chiến binh và (vào thời ấy) cũng là tầng lớp của vua chúa và các tộc trưởng. Dù nguồn gốc và giai tầng cao quí, Ngài không bao giờ dùng ảnh hưởng của quyền lực chính trị ấy để hoằng pháp giáo lý của Ngài, và cũng không được phép giảng dạy giáo lý của Ngài để lạm dụng giành được quyền lực chính trị. Ngày nay, nhiều chính trị gia cố gắng kéo tên của Đức Phật vào chính trị bằng cách giới thiệu Ngài như là một người thuộc chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản, hoặc thậm chí là chủ nghĩa đế quốc. Họ đã quên rằng triết lý chính trị mới như chúng ta biết nó thực sự phát triển ở phương Tây sau thời Đức Phật. Những người cố gắng sử dụng tên của Đức Phật cho lợi thế của riêng cá nhân của họ phải nhớ rằng Đức Phật là Bậc Giác Ngộ Tối Thượng vượt ra ngoài tất cả các mối quan tâm của thế gian.