Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Đi lễ chùa và ăn cơm chay


Chùa của thầy Viên Minh là chùa Phật Giáo Nguyên Thủy (phái Nam Tông).

Mỗi ngôi chùa của thầy sáng lập hay do thầy phát triển đều mang nét đẹp trí tuệ, tinh tế, lặng lẽ mà đầy tính giáo dục.
Trong mắt mình là như vậy.