Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Viếng Đền Hùng, Phú Thọ

Là con cháu vua Hùng, người Việt ta không chỉ đến viếng Đền Hùng một lần, mà nhiều lần, những mong nhờ tâm linh mách bảo lời răn dạy của cha ông, của mẹ Âu Cơ...
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét