Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Namo tassa Bhagavato, Arahato, Sammāsambuddhassa 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét