Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Thương tiếc Một Con Người Vĩ Đại

KÍNH VIẾNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP KÍNH YÊUKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét