Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Hoa vàng mấy độ...Vàng hoa my đ hoa vàng
Thu
còn cp sách nng vàng thay hoa

Thu vàng mấy độ đơm hoa
Hài sen gót ngọc ai đưa bến vàng
Bên song mấy độ trăng vàng
Con thơ bóng nhỏ võ vàng mùa hoa
Đợi thuyền bến đợi mùa hoa
Nhân duyên có hỏi được chăng hoa vàng
Mấy độ duyên kiếp lỡ làng
Hữu duyên mấy độ hoa vàng sang xuân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét