Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Những gì còn lại


Những gì còn lại là những gì êm đềm, muốn nhớ, muốn giữ và có lẽ là nó như nó là.
Đã quên cả những gì ngày trước say sưa sân hận.
Buông cả ghét lẫn yêu.
Tất niên năm 2015 sang 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét