Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Tôi ơi, làm gì đây?

Phụ nữ Việt Nam nay hầu hết
ai cũng có thể có nguy cơ thành nàng Mỵ Châu

Mình nghĩ rằng Việt Nam sai lầm là độc đảng.

Cái gì độc hẳn nhiên là độc.

Một số kẻ tham tàn đã xảo quyệt chui vào cái mác đảng ấy, mưu ma chước quỉ ngồi trên pháp luật, tham nhũng vơ vét . Khoa học kỹ thuật không phát triển được, truyền thống tinh hoa của dân tộc bị cố tình dìm lấp, văn hoá và nhân văn thoái hoá. Kết quả là dân tộc nghèo, tụt hậu không thể nào chống cự lại nổi bọn tham tàn ác quỉ ấy. Không gì là cơ hội tốt hơn như thế với láng giềng Trung Quốc. Họ vừa ngầm nuôi dưỡng bằng mua chuộc chúng, cài cắm người thế chân, khuyến khích những sự xấu xa như ăn chơi truỵ lạc, thuốc phiện, tuồn tiền ra nước ngoài, đưa con cháu đi định cư các nước giàu... kết quả nước ta như tứ trụ gỗ mục, mối xông rỗng. Nếu không diệt mối gia cố, chăm sóc sẽ bị sập tứ trụ. Chỉ là thời gian gần thôi.

Bây giờ chúng bắt đầu phá sóng phát thanh, chúng sẽ chả ngại ngùng cho máy bay chở nguyên thủ không nghe chúng rớt... dân tộc chúng chúng còn nghiền nát dưới xích xe tăng. Trẻ em chúng chúng còn cho uống sữa melamin, công dân chúng chúng bắt giết mổ sống cướp nội tạng tới 2 triệu người thì nước Việt Nam suốt chiều dài lịch sử bị bắc thuộc, cống nạp đã quyết theo  anh hùng dân tộc, các vị minh vương, tướng tài ... thà hy sinh không chịu làm nô lê cho chúng, lịch sử đã chứng minh với vật chứng lịch sử còn rải khắp cùng đất nước, lúc nào mà chúng chả có dã tâm thống trị chứ ?

Thương ông bà, cha mẹ ta. Thương thế hệ chúng ta. Nói gì đến con cháu khi ta đã biến mất khỏi mặt đất này, làm gì cho con cháu nếu không phải ngay bây giờ?

Phụ nữ Việt Nam lúc này ai cũng có thể có nguy cớ thành nàng  Mỵ Châu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét