Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Thu thầm thì


Chị về

Chị tìm nơi ngỡ đã quên
Bên thềm chị hứng rơi đầy giọt xinh

Ừ thì chôn chút riêng tình
Mai sau còn có bóng mình hồn ta
Cõi trời cách trở riêng là
Mây bay lững thững chẳng xa không gần
Chị về se sẽ, tần ngần
Xinh xinh rụng đỏ vườn gần người xa
Lộc vừng em tỏ lòng ta?


Hơi thu


Gửi em một chút hơi thu

Một chút thu úa cõi lòng anh đây
Thu xưa nào bởi u thầy
Bởi anh tu vụng bốn mùa đều thu

Nay thu thôi đã thôi thu

Mây giăng mù lối dần tan, quang trời
Tỏ xa sông nước trong ngần
Chiều buông vàng ánh mây đùa gió sương
Lần đi nhẹ bước bốn phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét