Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Trú xứ cõi người

Một cuộc đời cùng sống và cùng làm được ngần ấy việc, rất nhiều việc. Phải là định mệnh đã tác thành và an bài.

Như là viết một tác phẩm bằng cả tâm, lực, và mồ hôi... cả nước mắt ứa ra và cả nuốt vào.

Hỏi ai đó mấy phần an lạc ở trú xứ này
Hỏi ai đó mấy phần an lạc ngoài trú xứ này

Cỏ hoa đó
Mây nước đó
Bình minh đó
Trăng và sao đó
cũng ở lại

Hỏi ai đó sẽ về đâu

Hỏi ai đó
Đôi lúc
có thầm ước:
Hồng hồng
Tuyết tuyết
Mới ngày nào còn chửa biết cái chi chi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét