Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Những bông hoa này hôm nay vẫn đang nở

Hoa mai của mùa xuân, hoa phượng của mùa hè... của mùa nào thì hôm nay ngày 04 tháng 1 năm 2013 hoa vẫn đang nở đẹp chẳng khác gì đúng mùa.


  
  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét