Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Thiền Viện Viên Không - "Tùy duyên"

Thiền viện Viên Không, núi Dinh, Bà Rịa

Bồ Đề Phật Cảnh

  
Trong một "Sát na", ngộ ra hạnh "cho và nhận" từ lần "đặt bát" này đây. Rưng rưng. Sadhu. 
Nhờ Phật Pháp mà giúp đỡ nhẹ gánh đời

Sadhu. Sadhu. Sadhu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét