Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Nơi mồ hôi đổ xuống lặng lẽ từng ngày mấy mươi năm qua (1) Nơi mồ hôi đổ xuống lặng lẽ từng ngày mấy mươi năm qua (1)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét