Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Ông Nguyễn Quang A

TS. Nguyễn Quang A
Khi học trung cấp chính trị ở Hà Nội do một giảng viên trường Nguyễn Ái Quốc giảng, vị này trẻ và cởi mở. Ông đã nói thẳng rằng: "Khi đã nắm quyền lực trong tay không đời nào người ta lại nhường cho người khác".
Đúng vậy, một người, một tổ chức muốn thay đổi, đưa ra và áp dụng những ý tưởng sau khi hun đúc, giúp nói tiếng nói đại diện cho mong muốn của nhân dân, hay xa hơn nữa là nắm quyền lực trong tay, tham gia vào điều hành thể chế, thì đã xác định phải chấp nhận hy sinh, thậm chí vô cùng lớn là tính mạng, tài sản; không phải chỉ một người mà của cả nhiều nhiều người tin vào đúng đắn và ủng hộ. Người này nhận thức rõ rằng mình muốn làm, từ bỏ vị kỷ và buông những ràng buộc liên lụy cá nhân về tình cảm, buông việc mưu cầu vật chất cá nhân... Đấy đích thực là một người Dẫn đường.

Bà Aung San Suu Kyi là như vậy.
Cuộc đời bà cuối cùng đã thắng và thuyết phục được đất nước Myanmar.

Ông A Nguyen Quang từ lâu, đã và đang đi trên con đường như vậy.
Ông như ngọn hải đăng cho người đi biển trong giông bão mịt mù. Tấm gương của ông làm cho tôi ấm lòng và tin tưởng một ngày gần đây đất nước tôi sẽ chuyển mình, hầu hết người Việt Nam sẽ đỡ vô cảm, đỡ độc ác với nhau mà sống, chung tay bảo vệ môi trường mà vốn VN được ban cho thiên nhiên đa dạng, cảnh đẹp quyến rũ, đặc biệt người Việt rất cần cù chịu khó.

Hãy ủng hộ ông Nguyễn Quang A
Hãy suy nghĩ làm theo ông Nguyễn Quang A

Tôi yêu mến kính trọng ông Nguyễn Quang A

Quả thật, với sự ẩn mình của trí thức Hà Nội khá lặng lẽ với việc ông Nguyễn Quang A a ứng cử độc lập. Với dân trí thủ đô thờ ơ như thế thì tôi thấy các công dân Việt Nam hiện nay làm sao mà có được một đại diện xuất sắc như ông Nguyễn Quang A trong quốc hội cơ chứ.


1 nhận xét: