Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Khi ta bế tắc...Chỉ có pháp và ta buông thư...
1 nhận xét: