Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Bạn đến thăm nhà
Hôm nay bạn đến thăm nhà
Hàn huyên suối chuyện sơn hà, riêng tây
Trời chiều rải áng vàng mây
Trăng non tiễn bạn, tà dương vương đầy

-----


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét