Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Chữ "buồn"






Khi mới ra trường đi làm, chẳng bao lâu nhận ra không giống mình đã học. Dù chịu khó, làm đúng, làm tốt thì vẫn là sao "buồn thế".

Một thời gian sau, càng làm càng thấy thật là "buồn bực".

Sau gần 15 năm nỗ lực, nhận ra rằng mọi việc đúng là "buồn cười".

Một lần, gặp một vị giáo sư, thuộc lớp "tùng bách", hỏi sau đó sẽ là gì, vị giáo sư bảo: sau đó là "buồn ngủ".

Sau hơn 20 năm làm việc, vẫn chưa thấy "buồn ngủ" mà thường gặp "buồn nản".

Không biết thực thì là "buồn" gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét