Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Cây thạch nam


Có sách dịch là cây thạch nham.
Cứ nghĩ mãi và muốn mãi làm sao để biết cây thạch nam trong tiểu thuyết yêu thích của mình là "Đồi gió hú" (Wuthering Heights , Emily Brontë). Cuối cùng thì cũng được biết tường tận dù chưa bao giờ được đến "Đồi gió hú" ấy.
Cóp lại ra đây để lâu lâu "Cảo thơm lần giở trước đèn" cho đỡ ghiền.
Cảm ơn net, cảm ơn Wiki.
Vùng Bắc Yorkshire với những cây thạch nam (heath) 
Wuthering Heights (nguồn Wiki)

Tác giả của hình ảnh Top Withins hôm nay (thanks)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét