Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

24 năm Gạc Ma 14/3/1988 - 14/3/2012 Tưởng nhớ những chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốcMình xem Hải chiến Gạc Ma 1988 bao nhiều lần rồi mà vẫn như lần đầu. Đến nay, vào ngày này chính quyền Việt Nam vẫn yên lặng về sự kiện này trên mọi phương tiên truyền thông đại chúng.Nhận thức của con người nói chung và người Việt Nam cần dưa trên sự thật. Mọi thứ, đặc biệt là nhận thức về toàn vẹn lãnh thổ, về các nước láng giềng và cần nhất là làm cho thanh thiếu niên, học sinh nhận thức - hiểu rằng, người Việt Nam muốn được độc lập tự do, được tôn trọng thì trước hết phải dốc lòng vào học hành để nắm được khoa học kỹ thuật tiên tiến, biết thương trường trong nước và thế giới để làm giàu, hiểu biết văn hóa và nhân văn... Từ đó mới có thể xây dựng nhân cách, có lòng tự trọng và nhân phẩm ở mọi vị trí từ trong gia đình, nhà trường đến ra ngoài xã hội và thế giới. Một nước nghèo, lạc hậu thì người dân hay quốc gia ấy không thể mơ tới luôn được đối xử tôn trọng.

Muốn có được thế hệ trẻ tài giỏi và có nhân cách, yêu nước thì trước hết quan chức chính phủ phải cho thấy họ có nhân cách, có được niềm tin và sự kính trọng của người dân. Có một chính phủ minh bạch, dân chủ, tôn trọng công dân thì mới đưa ra được những giải pháp phù hợp để có được thế hệ tiếp nối tài giỏi, phẩm cách như người Nhật và nước Nhật. Thế hệ ấy sẽ đứng vững như cách của người Nhật và nước Nhật, họ đối phó lại được chính phủ một nước lớn  có chủ trương chính sách hành động dã man, coi thường, ngang nhiên trắng trợn hiếp đáp nước nhỏ Tổ quốc của họ là Việt Nam. Khi ấy sẽ không còn cảnh chúng ra lệnh xả súng bắn các chiến sĩ Việt Nam, chiếm đảo, quay phim cho người thân, bạn bè, toàn dân và chính phủ Việt nam phải trừng mắt, chảy máu trong lòng nhìn những cảnh tượng chúng làm. Chưa hết, chúng còn cướp tàu, thuyền, chài lưới, đánh đập, bắt chói đòi tiền chuộc ngư dân ta đánh cá trên vùng biển của mình.

Không có người Việt Nam nào có chút tấm lòng với quê cha đất tổ lại không thể không sôi sục, phẫn uất, đau đớn và cảm thấy nỗi tủi nhục.

Người Việt Nam cần một chính phủ minh bạch, dân chủ được tin cậy - một chính phủ tử tế. Chính phủ ấy làm mọi cách giúp cho thế hệ trẻ được học hành, làm việc tốt nhất như có thể. Lúc ấy thế hệ con cháu mới thấy cần đền đáp, dốc lòng giúp chính phủ của quốc gia mình, quê hương mình gìn giữ và phát triển đất nước Việt Nam như cách người Nhật đã xây dựng và bảo vệ đất nước họ toàn vẹn trước các nước lớn mà toàn thế giới phải khâm phục.

Bây giờ chỉ đang là mơ, nhưng một ngày kia...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét