Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Chính kiến

Trên thế giới có 204 quốc gia, chỉ có Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba là đảng cộng sản lãnh đạo. Chỉ một thống kê đơn giản tỷ lệ các nước dân giàu nước mạnh có thể chế chính trị như thế nào, đảng phái nào lãnh đạo thì hiểu công dân của một nước cần một cấu trúc thể chế chính trị như thế nào.
Không một tổ chức chính trị nào là hoàn hảo.
Không một tổ chức hay cá nhân nào đúng đắn lại tự áp đặt cho người dân chỉ duy nhất mình có quyền "là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội".

Hãy để người dân bầu chọn người đại diện cho công dân đảng phái, và người lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Không một đảng phải nào đúng đắn lại tự nhận mình là duy nhất và vĩnh viễn.


Vì vậy tôi để nghị bỏ Điều 4 đã được đảng cộng sản thêm vào Hiến pháp Việt Nam năm 1992.


Hồ Thị Hồng Nhung
-------------

Cả nước Việt Nam đang sôi nổi việc góp ý sửa đổi hiến pháp 1992 

Trước Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 1980 ở điều 4 đã có ghi: 

“Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam được vũ trang bằng học thuyết Mác Lênin là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”. 

Đến Hiến pháp năm 1992, giữ điều 4 nhưng có sửa lại: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. 

Theo đó, điều 4 xác định: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật".

Trên thế giới có 204 quốc gia :
 • 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc
 • 1 quan sát viên   : Vatican
 • 2 quốc gia được nhiều nước thừa nhận, độc lập thực tế: Đài Loan, Kosovo
 • quốc gia được nhiều nước thừa nhận, nhưng thực tế không độc lập Palestin và Tây Sahara
 • 6 quốc gia tuyên bố độc lập nhưng không được cộng đồng quốc tê thừa nhận: Abkhazia, Bắc Síp (chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ công nhận nước này), Nagorno_karabakh, Nam Ossetia, Somaliland, Transnistria.
Nguồn: (Danh sách quốc gia)


7 nhận xét:

 1. Thân mến gửiHTHN.
  Ngáy xưa mình đọc Tây du ký và chẳng nhận ra cái gì cả, ngaoif sự cuốn hút rất kịch.Cách nay 6.7 năm gì đó,mình đọc được một câu tả về cuộc chuyện trò giữa hai thầy trò Đường Tăng,Ngộ không triết lý rằng:KHÔNG TIN CÁI THẲNG TRONG NHỮNG SỰ PHẢI THẲNG.NÊN HIỂU LÒNG NHÂN CỦA KẺ BẤT NHÂN.
  với mình,có lẽ ông Ngô Thừa Ân viết TDK không ngoài mục đích cài câu này vào cho hậu thế.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói thật là triết lý có sâu rộng đến mấy cũng tương đối.
   Thôi thì đến lúc phải "xả" mọi thứ vì đã đến ngã rẽ cuộc đời rồi.

   Xóa
  2. Thà chết còn hơn hi sinh!

   Xóa
  3. Đồng ý - "thà chết chứ không chịu hy sinh".

   Xóa
 2. Khốn nỗi: Sống ở đời . Ta là người mắc nợ ???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ta mắc nợ người, người nợ ta - "Tùy duyên".

   Xóa
 3. Phía đông trời hửng, tây mưa lạnh
  Những tưởng vô tình, ấy hữu tình.

  Trả lờiXóa