Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Chỉ yêu đào vườn này thôi

Trong lòng, tết chỉ có hoa đào này thôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét