Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

Khai bút Xuân Nhâm Thìn

"Mặt trời sáng ban ngày, 
 Mặt trăng sáng ban đêm, 
 Khí giới sáng Sát lỵ, 
 Thiền định sáng Phạm chí, 
 Còn hào quang Đức Phật, 
 Chói sáng cả ngày đêm”.

Kinh Pháp Cú, Phẩm 21-26, XXI. Phẩm Tạp Lục. Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét