Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Budapest dấu yêu

Đây là những bức ảnhmình sưu tâp, thỉnh thoảng mở ra xem cho đỡ nhớ

Budapest Flag
Chain Bridge
SzentIstvan Bazilika

Gellert Hill
StatueOfLiberty

Statue Of Liberty
Chain Bidge

Clark Adam Square

Chain Bridge

Hotels - Boats

Lion

Royal Castle

Panoram Bridges

Technical University

Danube Theaters

Coat Of Arms
Elisabeth Bridge

Liberty Bridge

Liberty Bridge

Erzsebet Bridge

Budapest-Panorama
Lion

Royal Castle


Parliament

Mosaic
Royal Castle

Theater by night

Szent Istvan Bazilika


Matyas Church

MTA

Siklo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét