Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Gia đình và Tổ Quốc


Gia đình bắt đầu từ Mẹ và Con. Người, Muông thú và muôn loài đều vậy.
Cộng đồng bắt đầu từ vài gia đình sống trong một vùng địa lý hẹp hoặc rộng. Một bầy đàn thú bắt đầu từ một gia đình thú có lãnh thổ riêng.
Tổ quốc bắt đầu từ một hoặc nhiều cộng đồng chung sống trên một lãnh thổ có biên giới riêng; Quần thể động vật có những đặc tính thích nghi địa lý, khí hậu... vùng miền chúng sinh sống.

Mẹ và con của một gia đình có thể có bố hoặc mẹ làm trụ cột trong gia đình. 

Bầy đàn có con đực hoặc cái là đầu đàn. 

Cộng đồng có nữ tù trưởng hoặc nam tù trưởng.

Gia đình có thể có bố và mẹ khác làm trụ cột;

Bầy đàn có thể tách ra hay nhập một bầy đàn khác.

Cộng đồng có thể có nữ tù trưởng khác hoặc nam tù trưởng khác lên thay;

Bầy đàn có con đực hoặc con cái khác lên làm đầu đàn.

Gia đình có thể chuyển đến sống một quốc khác gia khác;
Bầy đàn có thể tách ra hay nhập một bầy đàn khác có lãnh thổ khác.

Mẹ nuôi con lớn để rồi con thành mẹ và có con khác, 
Muông Thú và muôn loài cũng vậy

Mẹ và Con luônlà nơi bắt đầu của một gia đình
Con gái mẹ lớn lên lại trở thành Mẹ và có Con ...

Mẹ và Con tạo nên cộng đồng, biên giới và Tổ Quốc.


-------
(Ngày cập nhật 11/02/2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét