Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Quang Trung - Nguyễn Huệ thiêng thật...

Mấy bữa rước hình Ngài đi biểu tình chống Tàu gây hấn biển đảo, Nghệ An không biết làm gì mà làm động đến bia Ngài trong đền thờ Ngài trên núi ở Vinh, Ngài phạt liền.
Chừa nhá.
Ngày 05 tháng 6 2011,  tp. Hồ Chí Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét