Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Tự sướng

Nhiều lần mình đã thốt lên: Gì thì gì, cái loại như mình ngày nay không đến độ như thế hệ tuổi bậc cha chú mình ngày trước, nếu có một ý tưởng "Sony đi trước thời đại" thì vào mạng chém gió, viết blog bờ liếc quăng lên, tự sướng với mình. Muốn cũng chả có thằng nào chụp nơm chụp mũ được, ao rộng của hợp tác xã quốc tế, chí ít cũng được làm hạt cát, chứ không phải bụi thổi bay biến mất.
Nhiều lần mình đã nói với tụi nó, lương hưu qui ra thóc có ăn như lợn cũng chả hết!
Thế còn phần hồn? Ông Anh-xtanh ấy, chỉ là nhân viên của phòng duyệt sáng chế phát minh, giấy làm việc của ông là chỉ một mặt của các tờ đăng ký bỏ đi, ông ấy còn viết ra thuyết tương đối!. Chí ít mình cũng viết ra được bài tương. Hay như một tay nào đó bảo: Bụi đời trên giấy! Ừ đấy, mình sẽ vẽ nhăng vẽ cuội, biết đâu trong số ấy, ai đó lại nhìn thấy chị Hằng.
Khoa học kỹ thuật thật là thú vị, rời khỏi phần hồn trên bàn, ra ngoài chọc đất vọc nước, thế là hoàn chỉnh một chu trình sống lương thiện bình an hơn cả triệu triệu cuộc đời khác đang vần vũ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét