Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Chị bé nhà mình

Chị bé nhà mình 23 tuổi, cho đến giờ chỉ nghĩ sẽ đi Myanmar tu học hành thiền. Mình thì đam mê quá nhiều với cuộc sống, mỗi lần như vậy chị bé lại cười: Vướng mắc, vướng mắc.


Que será, será
Artis: Doris Day
When I was just a little girl,I
asked my mother, "What will I be?
Will I be pretty, will I be rich?"
Here's what she said to me...

(Chorus):
Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be
When I grew up and fell in love,
I asked my sweetheart, "What lies ahead?
Will we have rainbows day after day?"
Here's what my sweetheart said...
(Chorus)
Now, I have children of my own
They ask their mother, "What will I be?
Will I be handsome, will I be rich?"
I tell them tenderly...
(Chorus)
Que sera, sera

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét